UserMokesciaiVersle
Results176
Vieša
Pranešti

Mokesčiai Lietuvos versle

 

VU TF 5 kurso studentas atlieka tyrimą baigiamajam darbui, kuriame tirs šešėlinę ekonomiką bei jos mažinimo būdus.

Ši apklausa skirta išsiaiškinti, kaip Lietuvos verslo vienetai vykdo jiems tenkančias mokestines pareigas. Gauti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslais. Anketa yra anoniminė, Jūsų atsakymų konfidencialumas užtikrintas.

Ačiū.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų įmonės veiklos sektorius:
2. Ar Jums teko girdėti, kad Jūsų įmonės veiklos sektoriaus įmonėse vykdant veiklą būtų nemokami su tuo susiję mokesčiai?
3. Jei atsakymas į antrą klausimą buvo teigiamas, kas, Jūsų nuomone, galėjo nulemti su įmonės veikla susijusių mokesčių nemokėjimą:
Jei atsakymas į antrąjį klausimą buvo neigiamas, į šį klausimą atsakyti nebūtina
4. Jūsų nuomone, kaip Jūsų įmonės veiklos sektoriuje yra paplitusi praktika, kai įmonės nemoka su jų veikla susijusių mokesčių:
5. Jūsų manymu, kas padėtų užtikrinti tinkamą verslo vienetų mokesčių mokėjimą: