Mitybos nepakankamumo ankstyvuoju raidos laikotarpiu įtaka akių morfologiniams pokyčiams senstant

Gerb. Respondente,

šiuo metu atliekame mokslinį tyrimą, kurio tikslas - įvertinti mitybos nepakankamumo ankstyvuoju raidos laikotarpiu įtaką akių morfologiniams pokyčiams senstant. Anketa yra visiškai anoniminė, anketuojant surinkti duomenys yra konfidencialūs ir bus panaudoti tik mokslo tikslams. Prašysime atsakyti į klausimus: bendrosios žinios apie Jus, Jūsų mityba, Jūsų akių sveikata, žinios apie Jūsų mamą (laikotarpį, kai Jūsų mama Jūsų laukėsi). Tyrimo metu siekiama išsiaiškinti Jūsų mamos bei Jūsų įpročių, mitybos įtaką akių sveikatai.

Tyrime dalyvauti kviečiami tik vyresni nei 50 metų asmenys.

Jei nuspręstumėte, jog nebenorite dalyvauti anketinėje apklausoje, bet kada galite jos nebepildyti ir atsakymų neišsaugoti.

Jei turėtumėte klausimų dėl vykdomos apklausos, galite kreiptis tel. 862912940.

 

Kiek kartų per savaitę VAIKŠTOTE (tai apima ir vaikščiojimą iš darbo į namus, darbe, namuose, laisvalaikio metu)? Įrašykite kartų skaičių:
Kasdien 3000-7000 žingsnių
Kiekvieną dieną virš 10000 žingsnių
14
5
kiekvieną dieną į darbą, namuose
7
14
7
kasdien
4
6
4
5
kiekvieną dieną po darbo, per išeigines
4
7
60
7
7
4
5
2
2
2
5
3
2
5
2
3-4
50
7
2
2
5
3
beveik kasdien - 5-6
3-4
3
3
3
7
7
4
5
35
3
6
7
20