UserVaidasBungardaitis
Vieša
Pranešti

Miestų lietaus vandens surinkimas ir efektyvus panaudojimas

Esu Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės Ūkio Akademijos magistrantūros studijų absolventas.

Rašau baigiamąjį darbą lietaus surinkimo ir panaudojimo tema, prašau atsakyti į kelis klausimus šia tema.

Ačiū labai už sugaištą laiką. Atsakymai bus naudojami tik akademiniais tikslais.

Gyvenamoji vieta (miesto, rajono pavadinimas)
Kokiame rajone gyvenate?
Kokio tipo name gyvenate?
Koks yra Jūsų sklypo plotas? …… m2
Koks jūsų sklypo šaligatvių ir kitų nelaidžių dangų (išskyrus pastatų stogus) plotas? ……. m2
Koks jūsų sklypo šaligatvių ir kitų nelaidžių dangų (išskyrus pastatų stogus) plotas? ……. m2
Koks yra Jūsų gyvenamojo namo ir kitų pastatų stogų plotas? ........ m2
Koks yra Jūsų stogo tipas?
Kokia yra Jūsų stogų danga?
Kokį vandenį naudojate namų ūkyje?
Ar Jūsų sklype, gyvenamoje teritorijoje, pasitaiko lietaus liūčių sukelti potvyniai?
Ar jūsų sklype, gyvenamoje teritorijoje yra centralizuota lietaus nuotekų surinkimo sistema?
Ar renkate lietaus vandenį?
Kiek procentų lietaus vandens surenkate per metus? .....%
Kokiais tikslais renkate lietaus vandenį?