DianaAb
13
Vieša
Pranešti

Meno kūrinių vertinimas pagal jų reikšmingumą

Esu Diana, Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto studentė, atlieku užduotį Kūrybiškumo ugdymo dalyko atsiskaitymui. Prašyčiau užpildyti šią apklausą, visi rezultatai bus naudojami tik mokymosi tikslams ir viešai nebus publikuojami. Labai ačiū. :)

Prašome Jūsų įvertinti Jums gerai žinomą kūrinį iš bet kokios literatūros, meno, mokslo ar kitos srities (tai gali būti romanas, apsakymas, filmas, spektaklis, simfonija, daina, mokslinė teorija, straipsnis, išradimas ar kitoks kūrinys). Kūrinį pasirinkite savo nuožiūra. Kūriniai gali būti ir tie, kuriuos galima būtų įvertinti ir labai blogai.

Lentelėje pateikiame keletą kriterijų, pagal kuriuos reikėtų tą kūrinį įvertinti balais. Kaip nors komentuoti ar argumentuoti savo vertinimo nėra būtina. Vertinant prašytume vadovautis savo subjektyvia nuomone, o ne perteikti kitų vertinimus. Jūsų asmeninė nuomonė mums yra labai svarbi.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų vardas (jei nenorite atskleisti vardo, galite tiesiog parašyti "jis" arba "ji")
Jūsų amžius?
Jūs esate? (Ekspertas - savo vertinamos srities žinovas, pvz. kino kritikas, Kūrėjas - šiuo atveju, jei vertinate kažką, ką kuriate ir pats, pvz. Jūs tapote paveikslus ir vertinate dailės kūrinį, Vartotojas - jei nesate nei kūrėjas, nei ekspertas)
Kokia Jūsų profesija?
Kokį kūrinį vertinsite?
Kas Jūsų pasirinkto kūrinio autorius?
Įvertinkite kūrinį pagal nurodytus kriterijus:
-3-2-10+1+2+3
Vertingumas: kokią vertę Jums turi šis kūrinys? (-3 – visai nevertingas, +3 – labai vertingas).
Reikšmingumas: kiek kūrinys yra Jums svarbus, reikšmingas (-3 – kūrinys nėra reikšmingas, +3 – labai reikšmingas).
Priimtinumas: kiek Jums šis kūrinys yra subjektyviai priimtinas ar nepriimtinas (-3 – visai nepriimtinas, +3 – visiškai priimtinas).
Naujumas: kiek kūrinys yra Jums naujas, nematytas, negirdėtas, šviežias ir pan. (-3 – kūrinys nėra naujas, +3 – labai naujas).
Įspūdingumas: kokį įspūdį Jums paliko kūrinys? (-3 – nepaliko jokio įspūdžio, +3 – padarė labai didelį įspūdį).
Meistriškumas: kiek kūrinys yra meistriškai sukurtas (-3 – kūrinio meistriškumas labai menkas, +3 – labai meistriškas).
Naudingumas: kiek Jums, kaip vartotojui, buvo naudingas šis kūrinys? (-3 – visai nenaudingas, +3 – labai naudingas).
Originalumas: kiek kūrinys yra neįprastas, išsiskiriantis, originalus, t. y. kiek kūrinys išsiskiria savitumu iš kitų panašių kūrinių? (-3 – kūrinys nėra originalus, +3 – labai originalus).
Estetiškumas: kiek kūrinys atitinka estetinius reikalavimus (-3 – kūrinio estetiškumas yra labai žemas, +3 – kūrinys labai estetiškas).
Prasmingumas: kiek kūrinys yra prasmingas? (-3 – kūrinys nėra prasmingas, +3 – labai prasmingas).
Išplėtojimas: kiek kūrinys yra išplėtotas, detalizuotas, išvystytas? (-3 – nėra išplėtotas, +3 – puikiai išplėtotas).
Kūrybiškumas: kiek kūrinys yra kūrybiškas (-3 – kūrinys visai nekūrybiškas, +3 – labai kūrybiškas).
Autentiškumas: kiek, Jūsų manymu, kūrinio autorius savo kūrinyje atskleidė savo, o ne kitų, mintis, idėjas, stilių ir kt., t. y. kiek kūrinys yra autentiškas, ir kiek panašių kūrinių kopija (-3 – kūrinyje perteiktos vien kitų (ne autoriaus) mintys ir idėjos, +3 - kūrinyje perteiktos tik autoriaus mintys ir idėjos).
Tinkamumas: ar kūrinys, jūsų manymu, yra tinkamas, būdingas, derantis savo kūrybos srityje ar ne (-3 – visai netinkamas, +3 – puikiai tinkantis).