Userlalaila327
Vieša
Pranešti

Mechaninių ir elektroninių laikrodžių paklausa

Gerb. Respondente, esu Kauno kolegijos antro kurso studentas. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas palyginti mechaninių ir elektroninių laikrodžių paklausą Lietuvoje. Ši anketa yra anoniminė, rezultatai viešai nepublikuojami bei skirti tik mokymosi tikslams. Pažymėkite jums tinkantį variantą arba įrašykite tai ką manote.

1.Ar jūs nešiojate rankinį laikrodį?
2.Kodėl nešiojate laikrodį?
3.Kur įsigijote laikrodį?
4.Kokio tipo jūsų turimas laikrodis?
5.Ar renkatės laikrodį pagal prekinį ženklą?(Savo atsakymą pakomentuokite)
6.Kokios firmos gamintą laikrodį nešiojate(prašome įrašyti firmos pavadinimą)?
7.Kokia jūsų turimo laikrodžio vertė?
8.Kokį laikrodį norėtumėte įsigyti?
9.Kokiu būdu noretumėte įsigyti laikrodį?
10.Kokios firmos gamintą laikrodį įsigytumėte?
11.Kiek pinigų galėtumėte skirti laikrodžio įsigijimui?
12.Kokį pakaitalą laikrodžiui naudojate(naudotumėte)?
13.Kodėl laikrodį pakeičiate kuo nors kitu?
14. Ar įsigytumėte laikrodį, kuris dar turėtų darbotvarkės derinimo, priminimo, sinchronizavimo su telefonu per "bluetooth" ir dar kitų telefonui būdingų funkcijų?(Atsakius "Taip" arba "Ne" prašome pakomentuoti)
15.Kiek sutiktumėte mokėti už tokį laikrodį?
16.Nurodykite savo amžiaus grupę:
17.Jūsų lytis?
18.Nurodykite savo profesiją.