MB Patirtys ir idėjos klausia: kokie mokymai socialiniams darbuotojams Jums aktualūs?

MB "Patirtys ir idėjos" - tai ilgametė profesinė patirtis ir inovatyvus požiūris į profesinį ir asmeninį tobulėjimą: patyriminiai kvalifikacijos kėlimo mokymai socialiniams darbuotojams, įvadiniai ir periodiniai kursai socialinio darbuotojo padėjėjams ir kitų sričių specialistams, konsultacijos, Veidotyra, grupiniai užsiėmimai, inovatyvūs profesiniai įrankiai ir metodai.

MB "Patirtys ir idėjos" orientuojasi į naujų, dar nesamų mokymo programų ir metodų kūrimą, todėl maloniai prašome, kad socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai, užpildydami apklausos anketą, papasakotų, kokiomis temomis jų pageidavimu būtų organizuojami kvalifikacijos kėlimo mokymai ir kursai.

Dėkojame, kad prisidedate prie mokymų programų kūrimo ir kokybės gerinimo. Jūsų indėlis be galo svarbus, siekiant išsiaiškinti socialiniams darbuotojams ir socialinio darbuotojo padėjėjams aktualias kvalifikacijos kėlimo mokymų temas.

Dėl mūsų organizuojamų mokymų susisiekti galite šiais kontaktais:

MB "Patirtys ir idėjos"

Tel. 869355124

El. p. [email protected]

www.patirtysiridejos.lt

Savanorių pr. 206-419, Kaunas (susidarius grupei mokymai gali vykti Jūsų įstaigoje)

MB Patirtys ir idėjos klausia: kokie mokymai socialiniams darbuotojams Jums aktualūs?
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Kokia tema organizuojami mokymai socialiniams darbuotojams Jus LABIAUSIAI domintų? Pasirinkite vieną arba du.

Kokia forma vykdomi kvalifikacijos kėlimo mokymai socialiniams darbuotojams Jums atrodo priimtiniausi?

Kas Jums atrodo svarbiausia išklausius kvalifikacijos kėlimo mokymus socialiniams darbuotojams? Pasirinkite vieną arba du.