UserAstronaut
Vieša
Pranešti

Magnetiniai prietaisai

Ką žinote apie magnetinius prietaisus?
Kurie prietaisai, jūsų nuomone, yra magnetiniai arba remiasi magnetiniais principais?
Koks pagrindinis tyrimų, atliekamų dalelių greitintuve, tikslas?
Kas išrado kompasą?
Kurie iš šių magnetinių prietaisų, jūsų manymu, gaminami Lietuvoje?