Lizingo paslaugos

Apklausos tikslas išsiaiškinti lizingo paslaugų vartotojų poreikius ir patenkinimo galimybės. Gauti rezultatai bus panaudoti diplominiame darbe.
Kokias žinote lizingo bendroves veikiančias Lietuvoje?