Useragramataite
Vieša
Pranešti

Literatūros skaitymo įtaka akademiniams rezultatams pradiniame mokykliniame amžiuje

Esu Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo programos studentė. Šiuo metu atlieku apklausą su tikslu išsiaiškinti savarankiškai skaitomos literatūros ir akademinių pasiekimų pradiniame mokykliniame amžiuje sąsajas. Apklausa anoniminė, o atsakydami į klausimus prisidedate prie tikslių tyrimo rezultatų.

Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų išsilavinimas:Privalomas
Jūsų gyvenamoji vieta:Privalomas
Ar skaitote knygas?Privalomas
Kiek laiko per savaitę skiriate knygų skaitymui?Privalomas
Kiek turite vaikų?Privalomas
Į kelintą klasę eina jūsų vaikas/-ai?Privalomas
Ar jūsų vaikas/-ai moka skaityti?Privalomas
Kada jūsų vaikas/-ai išmoko skaityti?Privalomas
Kiek laiko per savaitę jūsų vaikas/-ai skiria savarankiškam knygų skaitymui?Privalomas
Mėgstamiausias jūsų vaiko/-ų kūrinys?Privalomas
Žemiau pateiktoje lentelėje prašau pažymėti, ar sutinkate su teiginiais apie jūsų vaiko/-ų skaitymo įpročius. Teiginius vertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kai 1-visiškai nesutinku, o 5- visiškai sutinku.Privalomas
1 (Visiškai nesutinku)2 (Nesutinku)3 (Nei sutinku, nei nesutinku)4 (Sutinku)5 (Visiškai sutinku)
Mano vaikas/-ai mėgsta skaityti.
Mano vaikas/-ai noriai skaito pedagogo pateikiamą literatūrą.
Mano vaikas/-ai supranta apie skaitymo svarbą.
Aš verčiu savo vaiką/-us skaityti.
Aš skatinu savo vaiką/-us skaityti.
Mano vaikas/-ai skaito dėl to, kad reikia, o ne dėl to, kad nori.
Mano vaikas/-ai naudojasi biblioteka.
Mano vaikas/-ai skaito el. knygas išmaniuosiuose įrenginiuose.
Žemiau pateiktoje lentelėje prašau įvertinti jūsų vaiko/-ų mokymosi rezultatus. Teiginius vertinkite skalėje nuo 1 iki 5, kai 1-labai silpnai, o 5-puikiaiPrivalomas
1 (Labai silpnai)2 (Patenkinamai)3 (Vidutiniškai)4 (Labai gerai)5 (Puikiai)
Mano vaikas/-ai moka skaityti.
Mano vaikas/-ai moka rašyti.
Mano vaikas/-ai supranta ranka rašytą tekstą.
Mano vaikas/-ai geba kurti ir atpasakoti istorijas.
Mano vaikas/-ai atlieka matematinius skaičiavimus.
Mano vaikas/-ai supranta matematines sąvokas (dėmuo, atėminys, dalinys ir kt.)
Mano vaikas/-ai atpažįsta bent 4 geometrines figūras.
Mano vaikas/-ai pažįsta ir įvardina laiką.
Mano vaikas/-ai noriai dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime.
Mano vaikas/-ai nubrėžia žinomos aplinkos (kambario, klasės) planą.
Mano vaikas/-ai laikosi higienos.
Mano vaikas/-ai laikosi sveikos mitybos principų.
1 - 5 skalėje 1 reiškia silpnai, o 5 - puikiai. Prašau įvertinti:Privalomas
SilpnaiPuikiai
Savo vaiko/-ų mokymosi rezultatus.
Savo vaiko/-ų rašymo gebėjimus.
Savo vaiko/-ų skaitymo gebėjimus.
Savo vaiko/-ų matematinius gebėjimus.
Ar sutinkate su teiginiu, jog knygų skaitymas daro teigiamą įtaką mokymosi pasiekimams?Privalomas