UserErnestasas
Vieša
Pranešti

LIETUVOS UŽSIENIO PREKYBOS PLĖTROS PERSPEKTYVOS

Šia anketa stengiamasi išsiaiškinti Lietuvos įmonių užsienio prekybos veiklos metodus, tendencijas ir perspektyvas. Apklausa yra anoniminė, duomenys bus naudojami moksliniais tikslais.
1. Jūsų įmonės veikla:Privalomas
2. Jūsų įmonės darbuotojų skaičius:Privalomas
3. Jūsų įmonė veikia:Privalomas
4. Įmonės patirtis užsienio rinkose:Privalomas
5. Kas įtakojo poreikį organizuoti eksportą Jūsų įmonėje?Privalomas
6. Kiek visos savo produkcijos eksportuojate?Privalomas
7. Kas yra pagrindiniai Jūsų eksporto partneriai?Privalomas
Kitos šalys
8. Kokias matote naujas potencialias savo produkcijos eksporto rinkas?Privalomas
Kitos šalys
9. Kokios pagrindinės kliūtys jūsų produkcijos eksportui? (Vertinant mažiausia kliūtis 1 ir didžiausia 6).Privalomas
123456
Eksportas reikalauja didelių investicijų
Menka valstybės finansinė parama eksportui
Per daug konkurentų užsienio rinkoje
Įmonė nepakankamai žinoma rinkoje
Neužtenka informacijos apie užsienio rinkas
Nepakanka darbuotojų kvalifikacija
10. Kokie mokesčiai labiausiai trukdo vystyti užsienio prekybą? (Vertinant mažiausiai trukdo 1 ir labiausiai trukdo 5)Privalomas
12345
PVM
Akcizai
Pelno (pajamų)
Muitai
Kiti mokesčiai
11. Jūsų nuomone, įmonėms Lietuvoje, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, sąlygos eksportuoti yra:Privalomas
12. Jūsų įmonės užsienio prekybos stipriosios pusės:Privalomas
13. Jūsų įmonės užsienio prekybos silpnosios pusės:Privalomas
14. Jūsų įmonė mato šias galimybes plėtojant užsienio prekybą:Privalomas
15. Jūsų įmonė mato šias grėsmes plėtojant užsienio prekybą:Privalomas
16. Kaip pasikeitė jūsų įmonės eksporto apimtys per paskutinius metus (2008-2010 m.)?Privalomas
17. Ar manote, kad pasikeis jūsų įmonės eksporto apimtys per artimiausius dvejus metus (2010-2012m.)?Privalomas
18. Kaip atliekate verslo partnerių paiešką?Privalomas
19. Kokiais pagrindiniais kriterijais naudojatės atrenkant eksporto rinkas?Privalomas
20. Kaip paskirstote eksporto prekes užsienio rinkose?Privalomas
21. Kokius pardavimų rėmimo ar skatinimo elementus Jūs naudojate užsienyje?Privalomas
22. Ar Jūsų įmonės dabartiniai darbuotojai turi darbo su užsienio rinkomis patirtį?Privalomas
23. Kokią pinigų sumą Jūsų įmonė investuoja į eksporto vystymą?Privalomas