Userrobertasamgzsz
Results24
Vieša
Pranešti

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų darbuotojų apklausa

Gerb. žemės ūkio rūmų darbuotojai.

Aleksandro Stulginskio universiteto, ekonomikos ir vadybos fakulteto, kaimo plėtros administravimo studijų programos studentas, atliekantis praktika jūsu organizacijoje, atlikinėja apklausą apie organizaciją.

Šios apklausos tikslas - išanalizuoti organizacijos veiklą ir nustatyti jos tobulinimo kryptį. Būčiau labai dėkingas jog skirtumėte šiek tiek laiko apklausos spręndimui ir atidžiai perskaite ir atsake į vieną ar kelis galimus klausimo atsakymus.

Anketa yra anoniminė siekiant išsaugoti jūsu konfidencialumą.

Tyrimas vykdomas nuo 2017 m. liepos mėn. iki 2017 m. rugpjūčio mėn.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis?
Jūsų amžiaus grupė?
Kokiame skyriuje dirbate?
Kokiam komitetui priklausote?
Kaip vertinate organizacijos veiklą?
Visiškai nesutinkuNesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Vadovaujamasi iškeltais tikslais
Tarp kolegų būna pastovus dialogas
Aiškiai nurodomos skyrių arba komitetų veiklos kryptys
Sudarytos sąlygos dirbti komandiniame darbe
Visi darbuotojai žino savo pareigas ir atsakomybę
Iš anksto susitariama dėl norinčių įgyvendint tikslų ir uždavinių
Kaip vertinate organizacijoje strategiją ir planavimą?
Visiškai nesutinkuNesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Visada prioritetas yra atsižvelgti į tikslus ir uždavinius
Tikslai ir uždaviniai sudaromi ilgalaikiai
Organizacijai yra svarbu jos vizija, misija, uždaviniai ir tikslai
Bendrai yra sprendžiama organizacijos vidinės stiprybės ir silpnybės, bei išorinės galimybės ir grėsmės
Atsakomybės prisiėmimas dėl neįvykdytu uždavinių ar tikslų
Žmogiškųjų išteklių vadyba organizacijoje
Visiškai nesutinkuNesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Darbuotojams suteiktos geros darbo sąlygos
Darbuotojai yra motyvuojami už atlikta darbą
Visi lygus kilti karjeros laiptais
Darbovietėje užtikrintas geras darbo klimatas
Darbuotojai turintis aukštą kompetenciją, yra labiau vertinami
Ar buvot (-e) paskatintas už veiklos įgyvendinimus?
Ar jaučiate atsakingumo supratimą?
Kaip vertintumėte organizacijos darbo klimatą?
Ar lengva palaikyti dialogą organizacijoje tarp kitų darbuotojų?
Kaip manote ar organizacija turi vidinių problemų?
Kaip vertinate savo skyriaus ar komiteto bendrą darbą su kolegomis?
Argumentuokite, kas labiausiai jums teikia pasitenkinimą dirbant organizacijoje?
Kokios siūlomos organizacijos veiklos tobulinimo priemonės
Visiškai nesvarbuNesvarbuSvarbuVisiškai svarbu
Labiau atsižvelgti į organizacijos problemas
Atlikti kasmetinę veiklos ataskaitą apie organizaciją
Parengti kasmetinį organizacijos veiklos planą
Dažniau rengti susirinkimus aptariant darbo tikslus, užduotis
Labiau skirti dėmesį projektų įgyvendinimui
Rengti papildomus mokymus skyriaus ar komiteto darbuotojams
Organizuoti stovyklas pačios organizacijos darbuotojams
Nuolatos vertinti ir paskatinti darbuotojus
Organizuoti keliones į konferencijas