Lietuvos karių socialinės garantijos

Remiantis apklausos metu gautais duomenimis bus suformuluotos išvados ir pasiūlymai karių socialiam aprūpinimui gerinti
29. Kiek vidutiniškai pajamų tenka vienam Jūsų šeimos nariui per mėnesį Litais?
1200
1000
1500
1000
800
300lt
2000
400
500
800
1500
1000
800