Userign
Vieša
Pranešti

Lietuvos įmonių internacionalizavimas internete

Tikslas: sužinoti kokią naudą gauna LT įmonės interneto pagalba.
1. Ar senai savo veikloje pradėjote naudoti internetą?
2. Kokias interneto priemones naudojate savo veikloje?
3. Kokiems tikslams naudojate internetą?
Ar naudojate internetą tarptautinei veiklai ( įmonės veiklos internacionalizavimui)?
5. Kas jūsų nuomonę trukdo sėkmingai naudoti internetą tarptautinei veiklai?
6. Kokius internacionalizavimo barjerus internetas panaikina?
7. Kokią naudą suteikia interneto panaudojimas tarptautinėje veikloje?
Įvertinkite interneto įtaką atskiroms marketingo veikloms?
9. Kaip ketinate skatinti savo įmonės internaciolizaciją interneto pagalba?