UserSMKKPI12
Results34
Vieša
Pranešti

Lietuvos aukštųjų mokyklų įvaizdžio viešinimas reklaminiais vaizdo filmais

Ši trumputė anketa skirta išsiaiškinti, kaip visuomenė vertina, reaguoja į Lietuvos aukštujų mokyklų reklaminius vaizdo filmus. 

Mantas Vilimas, SMK / 2015

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Ar aukštųjų mokyklų reklaminiai vaizdo filmai, formuoja Jūsų nuomonę apie mokymo įstaigą?
Kur dažniausiai pamatote aukštųjų mokyklų reklaminius vaizdo filmus?
Kaip dažnai pastebite tokius filmukus - reklamas?
Kurie trys aspektai labiausiai erzina reklaminiuose vaizdo filmuose studijų tema? (pasirinkti tris variantus)
Įvertinkite skirtingų elementų svarbą, reklaminiame filme, pristatančiame aukštąją mokyklą:
Labai svarbuSvarbuIš dalies svarbuNesvarbu
Apžvelgiama mokyklos istorija
Pristatomos studijų programos
Pristatoma mokyklos techninė bazė
Kalbama apie studentišką gyvenimą
Apžvelgiama infrastruktūra
Kalbama apie atsiveriančias galimybes studijuojant ir po studijų
Jūsų manymu, kokia aukštosios mokyklos vaizdo reklama yra pati efektyviausia?
Aukštosios mokyklos savo reklamą privalo orientuoti į: (pasirinkite du variantus)
Jūsų lytis