Usergintea
Vieša
Pranešti

Lietuvos atstovai ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose

Tikslas: nustatyti pagrindines Lietuvos atstovų ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose atstovavimo problemas bei kitus veiklos aspektus.
Iš kurios LT ministerijos esate deleguojamas į ES Tarybos komitetą ar darbo grupę?
Kokiame komitete ar darbo grupėje(-se) atstovaujate LT pozicijai kaip pagrindinis atstovas?
Kaip dažniau tenka atstovauti susitikimuose:
Nuo kurių metų vykdote atstovavimo funkcijas?
Kaip dažnai vykstate į susitikimus ES Taryboje?
Pagrindinės priežastys, dėl kurių kartais negalite dalyvauti posėdžiuose?
Jeigu turite kitų argumentų, prašyčiau trumpai juos išdėstyti:
Kaip derinama pozicija vykstant į ES Tarybos komitetų ar darbo grupių susitikimus?
Jeigu vykstama be išankstinės pozicijos, kokios pagrindinės to priežastys?
Kita:
Kaip vyskta tarpusavio bendradarbiavimas su LT Nuolatine atstovybe?
Su kuriomis šalimis vyksta glaudus bendradarbiavimas susitikimų metu?
Ar dalyvavote mokymų apie Europos Sąjungą programose?
Jeigu į pastarąjį klausimą atsakėte TAIP, kokiuose programos moduliuose dalyvavote?
Kitos programos ir kursai apie ES bei Lietuvos atstovavimą, kuriuose dalyvavote:
Jeigu dalyvavote mokymo programose ar kursuose, nurodykite finansavimo šaltinį.
Jeigu būtų galimybė, ar sutiktumėte tobulinti savo kvalifikaciją už asmenines lėšas?
Ar buvote siunčiamas patirties įgijimui į kitas šalis ar ES institucijas?
Kokias?
Kiti Jūsų pastebėjimai ir siūlymai dėl efeltyvesnio atstovavimo užtikrinimo:
Jūsų manymu, svarbiausios žinių įgijimo formos atstovaujant Lietuvai ES Taryboje:
Su kokiomis kitomis problemomis dažniausiai tenka susidurti vykdant atsotvavimo funkcijas?
Jeigu galima, prašyčiau pakomentuoti plačiau: