Laikraštuko "Žilvis" tobulinimas

Esame išleidę ne vieną numerį skirta Norvegijoje gyvenantiems vaikams. Todėl natūraliai kyla klausymas, kur alime tobulėti?

Kokios mokyklos atstovai esate?
Drameno lituanistine mokykla Žilvinas