Usersvajuke
Vieša
Pranešti

Labdaros ir paramos fondo "Gerumo Projektai" įvaizdžio vertinimas

Atliekama Labdaros ir paramos fondo "Gerumo Projektai" įvaizdžio analizė. Sukurto prekinio ženklo nuomonės tyrimas.

1. Jūsų amžius?
2. Jūsų gaunamo atlyginimo dydis paprastai yra? (per mėnesį)
3. Ar pasitikite labdaros organizacijomis, kurios prašo aukoti pinigus?
4. Ar dažnai paaukojate labdaringoms organizacijoms?
5. Pažymėkite, kurios iš pateiktų organizacijų yra Jums žinomos?
6. Kokį kanalą pasirinktumėte informacijos paieškai apie labdaros organizacijas?
7. Kas Jūsų manymu svarbiausia labdaros org. komunikacijoje?
Ataskaitos / statistika
Interviu su labdaros gavėjais
Dalyvavimas viešuosuose projektuose
Bendravimas su aukotojais
8. Į ką atkreipiate dėmesį aukodami organizacijai?
9. Ar labdaros fondo "Gerumo projektai" logotipas Jums atrodo suprantamas ir patikimas? (pažymėkite 2)
Pic
10. Koks logotipas labdaros organizacijai padedančiai vaikams Jums atrodo patraukliausias?