Userakviletu
Results1
Vieša
Pranešti

Kūrybiškumo ugdymas individualaus ir grupinio darbo metu.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Jūsų lytis:
Kurioje klasėje mokotės?
Pažymėkite dažnai, retai ar niekada mokytoja naudoja šiuos mokymo metodus.
Labai dažnaiDažnaiRetaiLabai retaiNiekada
Individualų;
Grupinį;
Kada dažniausiai mokytoja taiko individualaus mokymo metodą?
Kada dažniausiai mokytoja taiko grupinį mokymo metodą?
Jūsų nuomone, kokie didžiausi individualaus darbo pamokoje privalumai?
Jūsų nuomone, kokie didžiausi grupinio darbo pamokoje privalumai?
Kas yra kūrybiškumas?
Ar chemijos pamokose mokytoja skatina Jūsų kūrybinį mąstymą?
Pažymėkite ar sutinkate su šiais teiginiais:
SutinkuNesutinkuNeturiu nuomonės
Mokytoja chemijos pamokose dažnai taiko kūrybiškumo ugdymui skirtas užduotis
Dažniausiai kūrybingumo užduotys yra atliekamos grupinio darbo metu
Dažniausiai kūrybingumo užduotys yra atliekamos individualaus darbo metu
Manau, kad efektyviau kūrybinis mąstymas ugdomas grupinio darbo metu, o ne individualaus
Manau, kad mokytoja pakankamai naudoja įvairių užduočių, kurios skatina kūrybiškumą
Mūsų mokytoja yra labai kūrybingas žmogus
Išvardinkite bent kelias temas, kuriuose mokytoja taikė kūrybiškumą skatinančias užduotis. Kokios tai užduotys?Privalomas
Kiekvienam teiginiui parinkite tinkamą atsakymą
TaipNeNežinau
Ar Jums patinka chemija?
Ar dažnai į galvą ateina netikėtų, naujų idėju?
Ar mėgstate spręsti galvosūkius, uždavinius?
Ar kiti laiko Jus išradingu?
Ar Jūsų mokyklos aplinka skatina Jūsų kūrybiškumą?
Ar norėtumėte daugiau kūrybiškumą skatinančių užduočių chemijos pamokose?