UserVUNI
Vieša
Pranešti

Kūrinių vertinimo kriterijai

Prašome Jūsų įvertinti Jums gerai žinomą kūrinį iš bet kokios literatūros, meno, mokslo ar kitos srities (tai gali būti romanas, apsakymas, filmas, spektaklis, simfonija, daina, mokslinė teorija, straipsnis, išradimas ar kitoks kūrinys). Kūrinį pasirinkite savo nuožiūra. Kūriniai gali būti ir tie, kuriuos galima būtų įvertinti ir labai blogai.

Lentelėje pateikiame keletą kriterijų, pagal kuriuos reikėtų tą kūrinį įvertinti balais. Jei pagal vieną ar kitą kriterijų pasirinkto kūrinio įvertinti negalite, padėkite „?“. Kaip nors komentuoti ar argumentuoti savo vertinimo nėra būtina. Vertinant prašytume vadovautis savo subjektyvia nuomone, o ne perteikti kitų vertinimus. Jūsų asmeninė nuomonė mums yra labai svarbi.

Jūsų vertinimai bus naudojami moksliniame tyrime.

Lytis
Amžius
Kūrinys
Autorius
Įvertinimas balais (pažymėkite ties tuo skaičiumi, kuris labiausiai atitinka Jūsų vertinimą)
-3-2-10123
Kokią vertę Jums turi šis kūrinys? (-3 – visai nevertingas, +3 – labai vertingas)
Kiek kūrinys yra Jums svarbus, reikšmingas (-3 – kūrinys nėra reikšmingas, +3 – labai reikšmingas)
Kiek Jums šis kūrinys yra subjektyviai priimtinas ar nepriimtinas (-3 – visai nepriimtinas, +3 – visiškai priimtinas)
Kiek kūrinys yra Jums naujas, nematytas, negirdėtas, šviežias ir pan. (-3 – kūrinys nėra naujas, +3 – labai naujas)
Kokį įspūdį Jums paliko kūrinys? (-3 – nepaliko jokio įspūdžio, +3 – padarė labai didelį įspūdį)
Kiek kūrinys yra meistriškai sukurtas (-3 – kūrinio meistriškumas labai menkas, +3 – labai meistriškas)
Kiek Jums, kaip vartotojui, buvo naudingas šis kūrinys? (-3 – visai nenaudingas, +3 – labai naudingas)
Kiek kūrinys yra neįprastas, išsiskiriantis, originalus, t. y. kiek kūrinys išsiskiria savitumu iš kitų panašių kūrinių? (-3 – kūrinys nėra originalus, +3 – labai originalus)
Kiek kūrinys atitinka estetinius reikalavimus (-3 – kūrinio estetiškumas yra labai žemas, +3 – kūrinys labai estetiškas)
Kiek kūrinys yra prasmingas? (-3 – kūrinys nėra prasmingas, +3 – labai prasmingas)
Kiek kūrinys yra išplėtotas, detalizuotas, išvystytas? (-3 – nėra išplėtotas, +3 – puikiai išplėtotas)
Kiek kūrinys yra kūrybiškas (-3 – kūrinys visai nekūrybiškas, +3 – labai kūrybiškas)
Kiek, Jūsų manymu, kūrinio autorius savo kūrinyje atskleidė savo, o ne kitų, mintis, idėjas, stilių ir kt., t. y. kiek kūrinys yra autentiškas, ir kiek panašių kūrinių kopija (-3 – kūrinyje perteiktos vien kitų (ne autoriaus) mintys ir idėjos, +3 - kūrinyje perteiktos tik autoriaus mintys ir idėjos)
Ar kūrinys, jūsų manymu, yra tinkamas, būdingas, derantis savo kūrybos srityje ar ne (-3 – visai netinkamas, +3 – puikiai tinkantis)