Userziobakaiteg
Results97
Vieša
Pranešti

Kūrinių vertinimas pagal duotus kriterijus

Sveiki, esu VU Kūrybos komunikacijos 2 kurso studentė, prašau Jūsų įvertinti Jums gerai žinomą kūrinį iš bet kokios literatūros, meno, mokslo ar kitos srities (tai gali būti romanas, apsakymas, filmas, spektaklis, simfonija, daina, mokslinė teorija, straipsnis, išradimas ar kitoks kūrinys). Kūrinį pasirinkite savo nuožiūra. Galite rinktis kokį tik norite kūrinį, net tą, kurį vertinate neigiamai.

Lentelėje pateikti  kriterijai pagal kuriuos reikėtų jūsų pasirinktą kūrinį įvertinti balais. Vertinant vadovaukitės savo subjektyvia nuomone. Jūsų asmeninė nuomonė - labai svarbi.  

Jūsų vertinimai bus naudojami moksliniame tyrime. Jūsų tapatybė niekam nebus atskleista. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Įrašykite jūsų pasirinkto kūrinio pavadinimą bei to kūrinio autoriųPrivalomas
Jūsų profesija/statusas atsižvelgiant į pasirinkto kūrinio vertinimą
Įvertinkite jūsų pasirinktą kūrinį pagal žemiau pateiktus kriterijus
-3-2-10123
Vertingumas (Kokią vertę Jums turi šis kūrinys? (-3 – visai nevertingas, +3 – labai vertingas))
Reikšmingumas (Kiek kūrinys yra Jums svarbus, reikšmingas (-3 – kūrinys nėra reikšmingas, +3 – labai reikšmingas))
Priimtinumas (Kiek Jums šis kūrinys yra subjektyviai priimtinas ar nepriimtinas (-3 – visai nepriimtinas, +3 – visiškai priimtinas))
Naujumas (Kiek kūrinys yra Jums naujas, nematytas, negirdėtas, šviežias ir pan. (-3 – kūrinys nėra naujas, +3 – labai naujas))
Įspūdingumas (Kokį įspūdį Jums paliko kūrinys? (-3 – nepaliko jokio įspūdžio, +3 – padarė labai didelį įspūdį))
Meistriškumas (Kiek kūrinys yra meistriškai sukurtas (-3 – kūrinio meistriškumas labai menkas, +3 – labai meistriškas))
Naudingumas (Kiek Jums, kaip vartotojui, buvo naudingas šis kūrinys? (-3 – visai nenaudingas, +3 – labai naudingas))
Orginalumas (Kiek kūrinys išsiskiria savitumu iš kitų panašių kūrinių? (-3 – kūrinys nėra originalus, +3 – labai originalus))
Estetiškumas (Kiek kūrinys atitinka estetinius reikalavimus (-3 – kūrinio estetiškumas yra labai žemas, +3 – kūrinys labai estetiškas))
Prasmingumas (Kiek kūrinys yra prasmingas? (-3 – kūrinys nėra prasmingas, +3 – labai prasmingas))
Išplėtojimas (Kiek kūrinys yra išplėtotas, detalizuotas, išvystytas? (-3 – nėra išplėtotas, +3 – puikiai išplėtotas))
Kūrybiškumas (Kiek kūrinys yra kūrybiškas (-3 – kūrinys visai nekūrybiškas, +3 – labai kūrybiškas))
Autentiškumas (Kiek, Jūsų manymu, kūrinio autorius savo kūrinyje atskleidė savo, o ne kitų, mintis, idėjas, stilių (-3 – kūrinyje perteiktos vien kitų (ne autoriaus) mintys ir idėjos, +3 - kūrinyje perteiktos tik autoriaus mintys ir idėjos).
Tinkamumas (Ar kūrinys, jūsų manymu, yra tinkamas, būdingas, derantis savo kūrybos srityje ar ne (-3 – visai netinkamas, +3 – puikiai tinkantis))
Jūsų lytis
Jūsų amžius