Kuras naudojamas šilumos gamybai individualiuose pastatuose

Suvartoto kuro šilumos gamybai kiekis (jei yra žinoma)

  1. 9
  2. 2 tonos
  3. 20
  4. -
  5. 20 m3
  6. nezinau
  7. 10-12
  8. 20
  9. 400
  10. 10