Userwirginijaa
Vieša
Pranešti

Kultūros politikos įtaka Lazdijų rajono socialiniam vystymuisi

Sveiki, 

esu Virginija, Vytauto didžiojo universiteto kūrybinių industrijų IV kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį bakalauro darbą tema "Kultūros politikos įtaka Lazdijų rajono socialiniam vystymuisi". 

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti ar kultūra įtakoja Lazdijų rajono gyventojų socialinį vystymąsi. 

Anketa yra anoniminė, o gautais  rezultatais bus remiamasi baigiamajame darbe tik mokslinio tyrimo tikslais. 

P.S. Anketa skirta Lazdijų rajono gyventojams.

Ačiū jums už Jūsų laiką!  

Kurį kultūros apibrėžimą pasirinktumėte?
Kas jums yra kultūra?
Kokią reikšmę jūsų gyvenime turi kultūra?
Kaip manote, kiek žmogaus dvasiniam vystymuisi svarbi kultūra?
Kas jūsų manymu yra kultūringas žmogus?
Ar tarpusavyje susiję žmogaus vertybės ir kultūra?
Ar tarpusavyje susiję žmogaus socialiniai įgūdžiai ir kultūra?
Nuo ko priklauso kultūrinis tapatumas?
Kaip manote ar žmogus, lankydamasis kultūriniuose renginiuose praturtina savo asmenybę?
Ar būtų galima teigti, jog viskas, kas sukurta žmogaus, yra kultūros produktas?
Kokias savybes ugdo kultūra?
Renkantis kultūrinį renginį man svarbiausia:
Labiausiai eičiau į kultūrinį renginį kai:
Kokiomis kultūros šakomis labiausiai domitės?
Ar lankotės Lazdijų rajono kultūriniuose renginiuose?
Kaip manote, ar Lazdijų rajono kultūrinių renginių lygis yra geras?
Kaip dažnai lankotės Lazdijų rajono kultūriniuose renginiuose?
Kaip, jūsų manymu, galima pakelti rajono kultūrinių renginių lygį?
Koks renginys Lazdijų rajone jums įstrigo, kodėl? (įrašyti)
Į ką atsižvelgiate kai renkatės Lazdijų rajono įstaigų kultūrinį renginį?
Kokiu tikslu lankotės Lazdijų rajono kultūriniuose renginiuose?
Ar kultūriniai renginiai Lazdijų rajone atitinka jūsų poreikius?
Ar priklausote kokiai nors rajono kultūrinei organizacijai?
Ar Lazdijų rajone esančios bendruomeninės organizacijos pakankamai įtraukia gyventojus į veiklas?
Kokio tipo renginių jums trūksta Lazdijų rajone?
Ar jums Lazdijų rajono kultūriniai renginiai yra finansiškai prienami?
Kaip manote, ar rajono kaimiškose vietovėse kultūrinė veikla yra įdomi ir naudinga?
Kuri amžiaus grupė jūsų manymu turi mažiausiai kultūrinio užimtumo rajone?
Pagal Lazdijų rajono savivaldybės kultūros ir sporto plėtojimo programą didelis dėmesys yra skiriamas etninės kultūros vystymui. Kaip manote, ar jos įgyvendinimas yra efektyvus?
Kaip manote ar etninės tematikos renginiai Lazdijų rajone puoselėja tautines vertybes?
Su kuo lankotės Lazdijų rajono kultūriniuose renginiuose?
Ar jaučiatės neatsiejama bendruomenės dalimi toje vietoje, kurioje gyvenate?
Ar kultūros vartotojai yra laimingesni žmonės?
Jūsų amžius
Jūsų išsilavinimas
Jūsų lytis
Gyvenamoji vieta
Jūsų užimtumas