KRETINGALĖS KULTŪROS CENTRO VARTOTOJŲ PASITENKINIMO KLAUSIMYNAS

 

Gerbiamas Respondente Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. Tinkamą atsakymą pažymėkite.

KRETINGALĖS KULTŪROS CENTRO VARTOTOJŲ PASITENKINIMO KLAUSIMYNAS
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Kaip dažnai naudojatės Kretingalės kultūros centro paslaugomis?  ✪

Ar esate patenkintas (-a) Kretingalės kultūros centro paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?  ✪

Visiškai patenkintas (-a)
Labiau patenkintas (-a)
Labiau ne-patenkintas (-a)
Visiškai ne-patenkintas (-a)
Nesinaudoju
Neturiu nuomonės
Kretingalės kultūros centro patalpomis
Kretingalės kultūros centro aptarnavimo kokybe (paslaugumu, informacijos suteikimu ir pan.)
Kretingalės kultūros centro bilietų kaina
Kretingalės kultūros centro darbo laiku (pasirodymų laiku)
Nuorodomis padedančiomis susiorientuoti koncertinėje įstaigoje (nukreipiančios rodyklės, užrašai ir pan.)
Kretingalės kultūros centro pasiekiamumu (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas ir pan.)
Informacijos sklaida apie Kretingalės kultūros centro veiklą ir paslaugas (tinklaraštis „Faceboook“ paskyra ir pan.)
Kretingalės kultūros centro renginių programa ir kokybe
Kretingalės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvais
Kretingalės kultūros centre vykstančia profesionaliojo meno sklaida
Kretingalės kultūros centre vykdomais edukaciniais užsiėmimais
Kretingalės kultūros centro elektroninėmis paslaugomis/ internetu (bilietų įsigijimo galimybė, informacija apie koncertus ir pan.)

Ar rekomenduotumėte kitiems : ✪

Rekomenduočiau
Galbūt rekomenduočiau
Nerekomenduočiau
Nesinaudoju
Neturiu nuomonės
renginį Kretingalės kultūros centre
veiklą Kretingalės kultūros centre (dalyvavimą kolektyvuose, projektuose)

Ar ketinate lankytis Kretingalės kultūros centre ateityje? ✪

Jūsų siūlymai, komentarai

Jūs esate:  ✪

Šiuo metu gyvenate (įrašykite miestą arba gyvenvietę):

Jūsų išsilavinimas:  ✪

Ar šiuo metu dirbate?  ✪

Jei šiuo metu nedirbate, pasirinkite tinkamiausią atsakymą: