Kredito įstaigoms taikomos poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos teisę

Rašau magistrinį darbą tema „Kredito įstaigoms taikomos poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos teisę“. Atlieku tyrimą ir kviečiu Jus atsakyti į žemiau pateiktus anketos klausimus. Atsakydami į 8 anketoje pateiktus klausimus užtruksite apie 3 min. Anketa yra anonimiška.  

Ačiū už Jūsų sugaištą laiką!

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Jūsų amžius? ✪

2. Jūsų lytis? ✪

3. Jūsų išsilavinimas? ✪

4. Ar pasitikite Lietuvos komerciniais bankais? ✪

Jeigu atsakėte "Taip, pasitikiu" laukelyje "Kita" įrašykite bent vieno banko pavadinimą kuriuo pasitikite.

5. Kokias taikomas poveikio priemones kredito įstaigoms už pažeidimus Jūs žinote (esate girdėjęs/-usi)? ✪

6. Ar žinote kur rasti informaciją apie pritaikytas poveikio priemones kredito įstaigoms? ✪

7. Jūsų nuomone, ar Lietuvos banko vykdoma komercinių bankų priežiūra yra pakankama? ✪

Laukelyje "Kita" įrašykite savo pastabas, pasiūlymus.

8. Jūsų pasiūlymai, mintys, idėjos dėl taikomų poveikio priemonių kredito įstaigoms.