UserVitke
Vieša
Pranešti

Korupcija/prevencija

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas Marijampolės savivaldybėje

Jūsų amžius:
Ar, Jūsų nuomone, korupcija Marijampolės savivaldybėje dažnas reiškinys?
Ar Jums (Jūsų šeimos nariams) yra tekę susidurti su kyšio davimu Marijampolės savivaldybėje ir kiek kartų?
Kokios, Jūsų nuomone, kyšio davimo formas naudojamos dažniausiai?
Jeigu yra tekę duoti kyšį Marijampolės savivaldybėje, kokios priežastys paskatino Jus šitaip elgtis?
Jeigu Jums nėra tekę duoti kyšio Marijampolės savivaldybėje, kokios priežastys Jus paskatino šitaip elgtis?
Ar, Jūsų nuomone, kyšio davimas padeda spręsti problemas?
Kokios, Jūsų nuomone, yra korupcijos pasireiškimą Marijampolės savivaldybėje sąlygojančios priežastys?
Kokių funkcijų vykdymo/paslaugų teikimo srityje, už kurias atsakinga Marijampolės savivaldybė,Jūsų nuomone, yra dažniausi korupcijos pasireiškimo atvejai?
Ar, Jūsų manymu, kovos su korupcija būdai Marijampolės savivaldybėje yra veiksmingi?
Kokios, Jūsų nuomone, priemonės būtų efektyviausios siekiant sumažinti/panaikinti korupcijos pasireiškimą Marijampolės savivaldybėje? (galimi keli atsakymai)