Konsultacinių ir administracinių paslaugų, skirtų NVO, poreikis

Šia apklausa VšĮ „Copy1 Akademija” siekia ištirti konsultacinių ir administracinių paslaugų, skirtų NVO, poreikį. Konsultacinėmis paslaugomis šioje apklausoje apibrėžiami visi procesai (konsultacijos, seminarai, mokymai, informaciniai renginiai ir kt.), kurių metu yra keliama tikslinės grupės kompetencija ją dominančiais klausimais. Administracinėmis paslaugomis šioje apklausoje apibrėžiamos visos veiklos (buhalterinė apskaita, pirkimai, projektų koordinavimas ir kt.), kurios padeda organizacijai veikti. Apklausa yra anoniminė. Jos tikslinė grupė – NVO atstovai. Gauti rezultatai bus panaudoti grindžiant konsultacines paslaugas teikiančios įstaigos kūrimo poreikį. Apklausą sudaro 15 trumpų klausimų. Pildydami šią apklausą užtruksite nuo 4 iki 6 minučių.
Pic
1. Kokiai organizacijai atstovaujate, pildydamas/-a šią apklausą? Koks šios organizacijos juridinis statusas (asociacija, VšĮ, labdaros-paramos fondas ar pan.)?
VšĮ
Viešoji įstaiga Karo paveldo centras
asociacija
Studentų atstovybei. Asociacija gal, nežinau.
asociacija
Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakulteto studentų atstovybė
organizacija
vo
Kauno jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas"
Asociacija
Asociacija "Kvadratu"
Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė
asociacija
Asociacija
Asociacija "Jonavos jaunimo centras"
asociacija /neturime jokių lėšų mokymams ir administravimui!Kodėl nėra tokios atžymos?/
asociacija
asociacija
Moksleivių ir jaunimo organizacija „Idėja“ asociacija
VšĮ
asociacija
Lietuvos kaimo bendruomeni7 s1junga, asociacija
Asociacija
Alytaus kolegijos studentų atstovybei, asociacija
asociacija
Asociacija
Jankų jaunimo klubas
Asociacija Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjunga
Asociacija
Asociacija
Asociacija Kauno jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas"
VšĮ "Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras"
Tolerantiško Jaunimo Asociacija, Kauno skyrius. NVO
Kauno kolegijos studentų atstovybė, nevyriausybinė organizacija
Asociacija
KTU Studentų atstovybė , juridinis statusas - asociacija
Kauno Kolegija,Studentų Atstovybės Tarptautinių ryšių komitetas
Asociacija, studentų atstovybė