Userlm0
Vieša
Pranešti

Konfliktų valdymas tarptautinėse kompanijose

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentė - magistrantė atlieka tyrimą tarptautinės kultūros vadybos tema, remiantis G. Hofstede kultūrų klasifikavimo modeliu (galios distancija, neapibrėžtumo vengimas, individualizmas - kolektyvizmas, vyriškumas - moteriškumas, ilgalaikė - trumpalaikė orientacija), kuris padės atskleisti konfliktus tarptautinėse kompanijose. Informacija besidomintiems apie G.Hofstede ir jo tyrimą : www.geert-hofstede.com, www.mediabv.lt/res_zinpr_det. php?id=14189 . Darbo objektas – Konfliktai tarptautinėse kompanijose. Maloniai prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.
Jūsų lytis.
Jūsų amžius.
Jūs?
Jūsų išsilavinimas.
Jūsų užimamos pareigos:
Jūsų darbo stažas kompanijoje, kurioje šiuo metu dirbate:
Šalis, kurioje yra Jūsų kompanija.
Šalys, su kuriomis Jūsų kompanija vykdo tarptautinį bendradarbiavimą.
Kokiame sektoriuje Jūsų kompanija dirba?
Kokių tautybių darbuotojai dirba Jūsų įmonėje?
Kiek darbuotojų dirba Jūsų kompanijoje?
Kaip procentaliai pasiskirsto Jūsų kompanijoje darbuotojų lytis (100%)?
Ar yra jaučiama diskriminacija Jūsų kompanijoje?
Kurie kultūros skirtumai labiausiai įtakoja konfliktus tarp darbuotojų (galimi 5 ats.variantai)
Kaip dažnai Jūsų kompanijoje kyla konfliktai?
Kaip yra sprendžiami konfliktai Jūsų kompanijoje?
Kaip konfliktai įtakoja Jūsų kompaniją? (galimi tik trys pasirinkti atsakymų variantai)
Kuri motyvacijos forma Jums priimtinausia (galimi 5 ats. variantai)
Koks vadovavimo stilius yra Jūsų kompanijoje?
Jūsų kompanijoje vadovai ir pavaldiniai turi tokias pačias teises?
Tarp kompanijos vadovo ir pavaldinio yra nubrėžta griežta bendravimo riba.
Remdamiesi savo patirtimi, pasakykite, ar dažnai pavaldiniai nedrįsta prieštarauti savo vadovui?
Vadovas priimdamas sprendimus teiraujasi pavaldinių nuomonės.
Kontroliuojantis personalas Jūsų kompanijoje sudaro:
Darbo atlikimas ir produktyvumas pasiekiami per:
Vadovas dažniausiai priima sprendimus:
Ar Jūsų kompanijoje informacija yra lengvai prieinama tiek vadovams, tiek pavaldiniams?
Darbas kontoroje vertinamas labiau nei fizinis darbas.
Darbuotojų kaitą kompanijoje Jūs įvardintumėte:
Ar Jūs paliktumėte kompaniją, kurioje šiuo metu dirbate, jeigu kitur Jums pasiūlytų didesnį darbo už
Jūsų darbo grafikas yra:
Ar manote, kad naujų technologijų įdiegimas pagerintų Jūsų kompanijos rezultatus?
Kompanijoje vadovas didesnį dėmesį skiria:
Jūsų vadovas į darbuotojų ambicijas ir gebėjimą vadovauti žiūri:
Sumanus darbuotojas, kuris vadovaujasi sveiku protu gali atstoti tam tikros srities specialistą:
Darbuotojai geriausiai darbą atlieka:
Ar šeimyniniai ryšiai Jūsų kompanijoje samdant darbuotoją yra privalumas?
Darbdavio ir darbuotojo santykiai yra:
Darbuotojo įsipareigojimai Jūsų kompanijoje yra:
Prastai atliekantis darbą Jūsų kompanijoje darbuotojas yra:
Jūsų kompanijos sėkmė yra susijusi su informacijos:
Ar jaučiatės stipriai kontroliuojamas vadovų?
Ar Jūs dažnai jaučiate įtampą darbe?
Pas Jus kompanijoje nariai labiau akcentuoja:
Kuris teiginys Jums yra priimtinesnis?
Jūsų nuomone, koks turėtų būti idealus darbas?
Jūsų nuomone, vadovaujančios moterys pirmenybę teikia:
Vykę vadovai, kuriems būdingos charakteristikos:
Jūsų kompanijoje veiklos planai yra sudaromi:
Ar yra sukurta kontrolės sistema prižiūrėti mėnesio/ketvirčio veiklos planus?
Už veiklos plano (-ų) nevykdymą, Jūsų kompanijoje yra:
Kuris teiginys Jums yra priimtinesnis?
Ar esate girdėjęs (-usi) apie G. Hofstede anksčiau?
Ar pildydamas (-ama) šią anketą pasidomėjote apie G. Hofstede?