Userolga.tadev
Vieša
Pranešti

Kompleksinės pagalbos modeliavimas įtėviams ir globėjams

Sveiki,

 Esu  5  kurso socialinio darbo ištęstinių studijų studentė.  Rašau baigiamąjį bakalauro darbą tema “Kompleksinės pagalbos modeliavimas įtėviams ir globėjams”.  Ši anketa skirta įtėviams ir globėjams, todėl norėčiau paprašyti atsakyti į šią anketą, kurios tikslas – atskleisti kompleksinės pagalbos modeliavimo galimybes įtėviams ir globėjams.

Tyrimo rezultatai bus analizuojami ir pateikti tik apibendrinti, todėl bus išlaikomas Jūsų anonimiškumas ir pateiktos informacijos konfidencialumas. Kiekviena nuomonė ir atsakymai yra svarbūs. Atsakant į klausimus, Jums tinkantį variantą pažymėkite [X] arba įrašykite savo variantą, jeigu neprašoma kitaip. Dėkoju už Jūsų nuoširdumą!

1. Jūsų amžius
2. Jūsų lytis
3.Jūs esate:?
4. Kokio amžiaus vaiką globojate / esate įsivaikinę?
5. Ar lengvai radote informacijos apie įsivaikinimą ir vaikų globą?
6. Ar Lietuvoje yra žmonių/įstaigų kurios padeda įsivaikinti/globoti?
7. Kurioje srityje reikėjo pagalbos?
TaipNe
švietimo pagalbos
socialinės paramos
sveikatos pagalbos
8. Ar užtektinai informacijos radote kiekvienoje srityje?
Labai mažaiMažaiVidutiniškaiDaugLabai daug
švietimo pagalbos
socialinės paramos
sveikatos pagalbos
9. Kokių paslaugų trūko? (atviras klausimas)
10. Ar užtektinai pagalbos gavote kiekvienoje srityje?
Labai mažaiMažaiVidutiniškaiDaugLabai daug
švietimo pagalbos
socialinės paramos
sveikatos pagalbos
11. Ar Lietuvoje noriai teikiama kompleksinė pagalba?
12. Ar Socialinis darbuotojas buvo naudingas, atliekant kompleksinę pagalbą?
13. Ar socialinis darbuotojas atliko šias funkcijas, ir ar jos, jūsų nuomone, buvo reikalingos? SD- socialinis darbuotojas.
Buvo reikalinga, SD – atlikoBuvo reikalinga, SD - neatlikoBuvo nereikalinga, SD - atlikoBuvo nereikalinga, SD – neatliko.
Švietėjišką f-ja
Organizacinę arba vadybinę f-ja
Prevencinę f-ja
Konsultacinę f-ja
Psichoterapinę f-ja
Globos bei slaugos f-ja
Diagnostinę f-ja
Socialinių paslaugų teikimo f-ja
Materialinės paramos suteikimo f-ja
Socioterapinę f-ja
14. Kurioje srityje daugiausiai dalyvavo soc. Darbutojas?
DalyvavoNedalyvavoNei dalyvavo ,nei nedalyvavo
švietimo pagalbos
socialinės paramos
sveikatos pagalbos
15. Ar pasinaudojote bent viena iš jums siūlomų kompleksinių paslaugų?
TaipNeNebuvo pasiūlyta
pozityviosios tėvystės mokymai
psichosocialinė pagalba
šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos
mediacijos paslaugos
vaikų priežiūros paslaugos
pavėžėjimo paslauga
psichologinę pagalba
16. Kokia kompleksinės pagalbos dabartinė situacija Lietuvoje? Ar jums jos reikėjo reikalauti, ar buvo pasisiūlyta? (atviras klausimas)
17.Kokia kompleksinė pagalba jums teikiama šiuo metu ?