Usermagnetalendas
Vieša
Pranešti

Komandinio darbo tyrimas skirtingo tipo organizacijose

Vaidmenų nustatymo testas

M. Belbin vaidmenų komandoje nustatymo testas. Kuo Jūs esate komandoje?

Instrukcija: Klausimyną sudaro septyni teiginių blokai. Kiekvieną bloką sudaro aštuoni skirtingi teiginiai. Iš kiekvieno teiginių bloko pasirinkite ne daugiau kaip tris (galima rinktis vieną, du arba tris).

Lytis
Amžius
Esu įsitikinęs(-usi), kad galiu prisidėti prie komandos, nes:
Galbūt mano trūkumai, dirbant komandoje, yra šie:
Kai bendrauju su kitais žmonėmis:
Mano požiūris į grupės darbą yra toks:
Darbas man teikia pasitenkinimą, nes:
Jei netikėtai gaunu sunkią užduotį, turiu mažai laiko ir nepažįstu žmonių:
Problemos, su kuriomis susiduriu dirbdamas(-a) grupėje: