Useriewytea98
Vieša
Pranešti

Koks yra medijų vaidmuo Lietuvos studentų gyvenime?

Sveiki, esame Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos III-ojo kurso studentaai Povilas Krupavičius, Ieva Tamulytė ir Laura Kanapienytė. Atliekame tyrimą, kuriuo siekiame išsiaiškinti koks yra medijų vaidmuo Lietuvos studentų gyvenime. Ši anketa yra savanoriška, anonimiška ir konfidenciali. 

1.Kokius išmaniuosius įrenginius naudojate? (Galimi keli atsakymų variantai)Privalomas
Kiek laiko per dieną praleidžiate, naudodamiesi išmaniaisiais įrenginiais? (Galimas vienas atsakymo vairantas)Privalomas
Kada dažniausiai naudojatės išmaniaisiais įrenginiais? (Pažymėkite daugiausiai 3 atsakymų variantus).Privalomas
Kiek jums yra svarbu prie savęs visuomet turėti interneto ryšį?
Labai svarbu
5.Pažymėkite vieną atsakymo variantą.
Kaip dažnai lankotės socialiniuose tinkluose?
Visada
Dažnai
Nežinau
Retai
Niekada
6.Kokiu tikslu ir kaip dažnai naudojate medijas? (Pasirinkite tinkamiausią atsakymo variantą ties kiekvienu teiginiu)Privalomas
Visada naudojuNaudojuNei naudoju, nei nenaudojuNenaudojuVisiškai nenaudoju
Bendravimui
Mokslams
Pramogoms
Naujienoms
7.Kokiuose socialiniuose tinkluose daugiausiai praleidžate laiko? (Pažymėkite daugiausiai 2 atsakymų variantus):Privalomas
8.Kaip dažnai mokymosi proceso metu naudojate internetą?Privalomas
9.Ar pasitikite internete skelbiama informacija? (Pažymėkite labiausiai jūsų numonę atitinkantį skaičių).Privalomas
10.Kaip dažnai internete randate tinkamą/naudingą informaciją, mokymosi procesui? (Pažymėkite vieną atsakymo variantą)Privalomas
11. Žemiau yra pateikiama keletas teiginių, prašome kiekvieną teiginį įvertinti kiek su juo sutinkate ar nesutinkate, kalbant apie medijų naudojimą jūsų mokymosi procesePrivalomas
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Ruošdamasis egzaminams naudojuose medijomis
Ruošdamasis koliokviumams naudojuosi medijomis
Atlikdamas individualią užduotį naudojuosi medijomis
Grupiniams darbams pasitelkiu medijas
Paskaitų metu ieškau informacijos medijose
12.Kiek jūs pritartumėte ar nepritartumėte, kad socialiniai tinklai mokymosi procese jums trukdo susikaupti? (Pažymėkite vieną atsakymo variantą).Privalomas
13.Kiek mokymosi procese yra svarbus pedagogo vaidmuo? (Pažymėkite labiausiai jūsų nuomonę atitinkantį skaičių).Privalomas
14.Kaip vertinate, kai dėstytojas naudoja medijas paskaitų metu? (Galimas vienas atsakymo variantas).Privalomas
15.Kuris aspektas yra svarbiausias jūsų teigiamam vertinimui? (Galimas vienas atsakymo variantas)
16.Kuris aspektas yra svarbiausias jūsų neigiamam vertinimui? (Galimas vienas atsakymo variantas).
17.Kokias pasekmes esate patyrę, kurios gali būti susijusios dėl per dažno naudojimosi išmaniaisiais įrenginiais? (Galite pažymėti kelis atsakymų variantus)Privalomas
18.Aš studijuoju: (Galimas vienas atsakymo variantas).Privalomas
19.Kurioje studijų pakopoje šiuo metu studijuojate? (Galimas vienas atsakymo variantas).
20.Kokios srities studijas estate pasirinkęs? (Galimas vienas atsakymo variantas).Privalomas
21.Aš esu: (Galimas vienas atsakymo variantas).Privalomas
22.Koks jūsų amžius? (Galimas vienas atsakymo variantas).Privalomas