Kokios PREKĖS svarbiausios šiai dienai Lietuvos vartotojui, užsakant jas INTERNETU?

Ketinama kurti nauja el.parduotuvė. Reikalinga išsiaiškinti Lietuvos vartotojų poreikį prekėms, kurias jie mielai užsisakytų internetu. Ačiū nepatingėjusiems išreikšti savo nuomonę.
Jūsų amžius:
Dobrfd den,nejbližšed body od Hořic jsou AP Probluz a AP Novfd Bydžov. Z Probluze předmo do Hořic vidět nened (možnfd meziskok přes suše1rnu na kleniče1ku), ale z komednu v NB by předmo do Hořic vidět bfdt mělo. Sami od sebe určitě sedť směrem na Hořice rozšiřovat neuebdme, mused se najedt jedinec nebo nejle9pe pe1r nadšenců, kteřed by měli chuť a čas naši sedť tedmto směrem rozšedřit a ne1sledně spravovat.S pozdravem M.Holubička, spre1vce AP Probluz
21