Kodėl Lietuvos politikai skatina energijos grobstymus?

Į visą šią informaciją buvo žiūrima lyg į mano problemą ! KODĖl???? Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui S. Daukanto a. 3 LT-2008 Vilnius Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Artūrui PAULAUSKUI Gedimino pr. 53 LT-2002 Vilnius Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui BRAZAUSKUI Gedimino pr. 11 LT-2039 Vilnius DĖL EKONOMIKAI ITIN ŽALINGOS INFORMACIJOS PLITIMO IR BŪTINYBĖS JĄ SLAPTINTI Aš, Artūras XXXXXX, tyrinėdamas elektros energijos kainų tendencijas, turiu pastebėti, kad jų augimui didelę įtaką daro piktybinis el. energijos grobstymas. Ši problema sėkmingai buvo pradėta spręsti Ūkio ministro V. Babiliaus įsakymu (Valstybės žinios, nr 41 1997m.) tuo užkertamas kelias daugeliui piktavaliavimo būdų. Problemos esmė tokia, kad dabar nesąžiningas vartotojas, susipažinęs su nauja patentine informacija, gali toliau ir visiškai nebaudžiamai grobstyti el. energiją, kadangi naudojamos apskaitos konstrukcijoje paliktos silpnos vietos, kurios aprašytos patente LT5019. Blogybė ta, kad patentas išplatintas bibliotekose, Internete. Su šia problema buvo supažindinti: Ministras Pirmininkas A. Brazauskas; Prezidentas R. Paksas; Seimo Pirmininkas A. Paulauskas. Deja, visur buvo vadovautasi Ūkio ministerijos sudarytos komisijos AKIVAIZDŽIAI PRIEŠTARINGOMIS išvadomis. Komisija konstatavo, kad apskaita – pažeidžiama (3 ir 6-tas komisijos išvadų punktai), bet nenustatyta nei vieno piktybinio atvejo (1 punktas ), kas ir patvirtina visišką nebaudžiamumą. Žiūrint į perspektyvą peršasi išvada: „esant galimybei – realybė neišvengiama“. Cituoju 6-tą komisijos išvadų punktą: „Įrengti antrą automatinį jungiklį (vartotojo pusėje po elektros skaitiklio) ir užplombuot įvadinį automatinį jungiklį (įrengtą įvadiniame apskaitos skydelyje prieš elektros skaitiklį) neturi prasmės, nes jį galima visada atjungti padidinus apkrovą virš nustatytos ir tuomet automatinis jungiklis atjungia vartotoją. Nesant grandinėje įtampos sąmoningai galima sugadinti bet kurį skaitiklio įtampos elementą.“ Būtent čia ir yra pagrindinė prasmė, todėl, kad komisijos paminėtu būdu (6-tas punktas) atjungus skaitiklį ir sugadinus bet kurį skaitiklio įtampos elementą, „vartotojas“, neiškvietęs el. inspektoriaus (plombuoto jungiklio įjungimui), elektros neturės visiškai. Kadangi inspektorius būtinai nustatys ir „gedimą“. Grobstymas neįmanomas! Taip gadinti nėra motyvo! Kas kita, kai šiuo metu vartotojas laisvai gali atjungti skaitiklį. Nesant grandinėje įtampos sąmoningai galima sugadinti bet kurį skaitiklio įtampos elementą. Po to vėl prijungti prie tiekimo linijos ir nebaudžiamai vogti! Kelia nuostabą, kad metų bėgyje nebuvo imtasi jokių priemonių, užkertančių kelią šios, itin delikačios informacijos viešam prieinamumui. Ar tai tik nesusipratimas, ar neįžvalgumas, ar norima pataupyti sąžiningo vartotojo sąskaita, o gal čia kliudo kokios tai antivalstybinės jėgos? Rinkimų išvakarėse iškils rezonansinis klausimas: „ar tokia padėtis valstybėje yra toleruotina“!? Pridedama: I. Patentas LT5019 5 lapai II. Lietuvos Energetikos Instituto raštas 1 lapas III. TS- Konservatorių frakcijos pozicija 1 lapas IV. Komisijos išvados 2 lapai V. Gadinimo scenarijus 1 lapas VI. El. skaitiklio principinė schema 1 lapas Pagarbiai, Artūras XXXXXX Kaunas 2004.09.13
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Kodėl politikai taip antivalstybiškai elgiasi