Useredvinas.daujotis
Results106
Vieša
Pranešti

Klimato kaitos problema lietuviškoje žiniasklaidoje

Šia anketa siekiama nustatyti klimato kaitos problemos aktualumą Lietuvos žiniasklaidoje bei informacijos apie ją užtektinumą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Amžius
Kokiomis žiniasklaidos priemonėmis dažniausiai naudojatės? (siekiant sužinoti naujienas)
RetaiVidutiniškaiDažnai
Internetas
Spauda (laikraščiai, žurnalai)
Radijas
Televizija
Įvardinkite kelis dažniausiai naudojamas žiniasklaidos priemones (tai ką dažniausiai naudojate - interneto naujienų puslapiai, laikraščiai, žurnalai, radio ar televizijos laidos).
Ar dažnai lietuviškoje žiniasklaidoje matote ar girdite naujienų apie klimato kaitą?
Iš kokių šaltinių dažniausiai sužinote apie klimato kaitos problemas?
Ar lietuviškoje žiniasklaidoje užtenka informacijos apie klimato kaitą (bendrai)?
Kurios klimato kaitos temos jums atrodo svarbiausios?
NesvarbuVidutiniškaiSvarbuLabai svarbu
Šiltnamio efektas
Klimato atšilimas
Ekstremalios oro sąlygos (reiškiniai)
Ledynų tirpimas
Ugnikalnių išsiveržimai
Jūros lygio kilimas
Įvardinkite kitas jums žinomas klimato kaitos problemas (jei žinote kitų):
Ar jūsų nuomone svarbioms klimato kaitos temoms randate pakankamai informacijos lietuviškoje žiniasklaidoje?
Ar klimato kaitos problema yra svarbi?
Jei lietuviškoje žiniasklaidoje pritrūksta informacijos apie klimato kaitą ar ieškote jos užsienio žiniasklaidoje?