UserVaidute11
Results30
Vieša
Pranešti

klausimynas socialiniams darbuotojams apie socialinio darbuotojo veiklos su vaikų dienos centrus lankančiais vaikais/jų šeimomis ypatybes

 

 

Esu, Mykolo Romerio universiteto socialinio darbo bakalauro ištęstinių studijų studentė atliekanti tyrimą, kuriuo ketinama atskleisti socialinio darbuotojo veiklos su vaikų dienos centrus lankančiais vaikais/jų šeimomis ypatumus. Mums labai svarbi Jūsų, praktikų, nuomonė šia tema, todėl būčiau labai dėkinga, jei atsakytumėte į anketoje pateiktus klausimus bei išsakytumėte pasiūlymus savo kolegoms. Tyrimas yra anoniminis, tai reiškia, kad Jūsų atsakymai bus panaudoti tik kiekybinio tyrimo apibendrintai analizei. Prašome pažymėti arba įrašyti Jums tinkantį atsakymą. Iš anksto dėkoju, už parodytą dėmesį ir sutikimą dalyvauti šiame tyrime.

 

 

 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų amžius?
2. Jūsų išsilavinimas:
3. Jūsų darbo stažas Vaikų dienos centre?
4. Jūsų bendras socialinio darbo stažas?
5. Vietovė kurioje dirbate:
6. Su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria VDC lankantys vaikai?
Labai dažnaiDažnaiRetaiNesitaikė
Sunki materialinė padėtis
Vienas iš tėvų išvykęs dirbti užsienyje
Daugiavaikė šeima
Nepilna šeima
Nei vienas iš tėvų neturi darbo
Vaiko elgesio problemos
Vaiko mokymosi problemos
Nepasitikėjimas savimi
Teisiniai pažeidimai
Psichologinės vaiko problemos
Į dienos centrą atsiunčia Vaiko teisių apsaugos tarnyba
7. Kaip dažnai vykdote socialinį darbą su vaikų dienos centrą lankančių vaikų:
Kiekvieną savaitęKartą į mėnesįPriklausomai nuo situacijos
Pokalbiai su dienos centre apsilankančiais tėvais
Psichologinės, pedagoginės pagalbos teikimas
Tarpininkavimas sprendžiant įvairius klausimus (pašalpų gavimo, dokumentų tvarkymo ir pan.)
Tėvų įtraukimas į VDC veiklą (renginių organizavimas, dalyvavimas ir pan.)
Seminarų, mokymų tėvams organizavimas
8. Kokiomis vertybėmis dažniausiai tenka vadovautis dirbant vaikų dienos centre:
Labai dažnaiDažnaiRetai
Pagarba žmogui
pasitikėjimas
Atvirumas
Teisingumas
Žmogiškumas
Kantrumas
Sąžiningumas
Konfidencialumas
Savarankiškumas
Draugiškumas
Supratimas
Empatija
9. Kokios žinios Jums yra reikalingiausios dirbant socialinį darbą VDC:
Labai reikalingosReikalingosNereikalingos
Socialinės politikos
Sociologijos
Socialinio darbo metodų
Socialinės teisės
Socialinio darbo teorijos
Socialinių tyrimų
Socialinio darbo bendruomenėje
Socialinio administravimo
Psichologijos
Vadybos
Krizių intervencijos
Ekonomikos
Konsultavimo
10. Kokius svarbiausius socialinio darbuotojo vaidmenis priskirtumėte sau:
DažniausiaiLabai dažnaiDažnaiRetaiNiekada
Konsultanto
Prižiūrėtojo
Vertintojo
Mokytojo
Bendradarbiautojo
Administratoriaus
Globėjo
Teisininko
Patarėjo
Koordinatoriaus
Išklausytojo
Draugo
Vadybininko
Padėjėjo
Stebėtojo
Tarpininko
Informacijos teikėjo
Komandos darbuotojo
Kontrolieriaus
11. Kokie metodai Jūsų nuomone yra ypač efektyvūs dirbant su VDC lankančiais vaikais ir jų šeimomis?
12. Kaip dažnai konsultuojatės su kitais VDC komandos nariais:
13. Su kokiomis institucijomis ir kokiais būdais tenka bendradarbiauti
Informacijos sklaidaKonsultavimasBendras sprendimų priėmimasBendrų renginių organizavimasNeteko bendradarbiauti
Vaikų teisių apsaugos tarnyba
Socialinės globos ir rūpybos skyrius
Jaunimo nusikalstamumo - prevencijos įstaigos
Nevyriausybinėmis organizacijos
Mokyklos
Žiniasklaida
14. Kokios jūsų maymu, yra didžiausios socialinio darbuotojo bendradarbiavimo su kitomis institucijomis kliūtys ?
15. Išskirkite veiksnius, labiausiai sąlygojančius socialinio darbo veiklos problematiškumą jūsų dienos centre:
Labai įtakojaĮtakojaBeveik neįtakojaVisiškai neįtakoja
Didelis darbo krūvis
Laiko stoka
Informacinių technologijų stoka
Kolegialumo stoka
Dienos centro lankytojų apatiškumas
Gautas neigiamas rezultatas
16. Ar esate savo darbe patyrę “Perdegimo” sindromą?
17. Kaip kovojote su šiuo sindromu:
18. Jūsų pasiūlymai socialinį darbą vaikų dienos centruose dirbantiems socialiniams darbuotojams