UserZofi
Vieša
Pranešti

Klausimynas profesinės anglų kalbos mokytojui

 

Šiaulių universiteto ugdymo sistemų II kurso studentė Sofija Daudoravičiūtė atlieka tyrimą, siekdama išsiaiškinti profesinės anglų kalbos mokytojo darbo su mokiniais aktyviųjų metodų naudojimą.

Anketos tikslas-išsiaiškinti anglų kalbos mokytojo taikomus aktyviuosius metodus dirbant profesinėje mokykloje.

Prašau nuoširdžiai atsakyti į klausimus.Apklausa yra anoniminė.

1. Ar naudojate aktyviuosius mokymo metodus savo darbe?Pasirinite vieną atsakymą.
12. Kaip šie metodai įtakoja Jūsų darbą? Pažymėkite visus tinkančius atsakymus.
13. Kokie užsienio kalbos mokymo tikslai svarbiausi mokant profesinėje mokykloje?Parinkite 1-3 atsakymus.
2. Kokią įtaką aktyvūs metodai turi mokinių darbui? Pažymėkite visus tinkančius atsakymus.
3. Kas yra svarbiausia mokytojo darbe? Pasirinkite 1-3 tinkančius atsakymus
5. Kokie veiksniai labiausiai lemia Jūsų metodų pasirinkimą?Pasirinkite 1-4 atsakymus.
7. Kaip apibūdintumėte savo, kaip mokytojo, darbą? Pasirinkite visus tinkančius atsakymus.
4. Įverinkite aktyviųjų metodų poveikį mokinių mokymuisi. Kiekvienam teiginiui pasirinkite teigimą ar negiamą įvertinimą.
TaipNe
Ilgam įsimena medžiagą
Išsamiau supranta dėstomą dalyką
Udgoma tarpusavio pagarba tarp mokinių bei mokytojų
Mokosi mąstyti kritiškai
Skatinamas kūrybiškumas
Išreiškia įvairius požiūrius
Spręsdami problemas pasinaudoja mokomuoju turiniu
Ugdomi mokinių tarpusavio santykiai
6. Kokius aktyviuosius metodus naudojate? Pažymėkite visus metodus.
VisadaKartaisRetaiNiekada
Literatūros šaltinių studijavimas
Klasės pranešimas
Darbas grupėmis
Dalykiniai žaidimai
Minčių lietus
Atvejo analizė
Interviu
Diskusija
Patyrimo pratimai
Įtraukianti paskaita
Debatai
Darbas kompiuteriu, programomis
Vaidmenų atlikimas
Projektų kūrimas
Darbas poromis
8. Kokios priežastys lemia mokytojo mokymo metodų pasirinkimą? Pasirinkite visus tinkančius atsakymus.
9. Kokia Jūsų lytis?
10. Koks Jūsų išsilavinimas
11. Koks Jūsų darbo stažas?