Userdaaarius
Vieša
Pranešti

Klasiokų susitikimas 2009

Bandom išsiaiškinti koks laikas patogiausias mūsų susitikimui.
Respondento Vardas (Pavardė)
Kada patogiausiai daryti susitikimą?
Kitas laikas (įrašykite):
Kur daryti susitikimą?
Vietos pasiūlymas:
Kiek galėtum išleisti susitikimui?
Pastabos, pasiūlymai, komentarai: