UserEimisBennet
Vieša
Pranešti

Klaipėdos valstybinės kolegijos analizė pagal 14 Demingo principų

Tyrimą atlieka Klaipėdos valstybinės kolegijos 3 kurso studentai Eimantas Benetis, Justinas Žvaginis, Gediminas Griškevičius ir Laurynas Ščiukas. Anketos tikslas yra išsiaiškinti Klaipėdos valstybinėje kolegijoje 14 Demingo principų veikimą. Anketa yra anoniminė, o jos duomenys bus panaudoti kokybės valdymo paskaitos darbe. Atsakyti į anketą truksite apie 5-10 minučių.

1. Ar įmonė yra nusistačiusi ilgalaikius tikslus ir orientuojasi į pelno gavimą ar išsilaikymą rinkoje?
2. Ar kolegijos specialistai siekia inovatyvumo, nuolat naujina esamas žinias, kelia savo kompetenciją?
3. Ar kolegijos specialistai atkreipia dėmesį į studentų spragas ir stengiasi bendradarbiaujant jiems nurodyti kelią kaip tas klaidas ištaisyti?
4. Ar kolegija bendradarbiauja su kitomis įmonėmis?
5. Ar kolegija analizuoja savo teikiamų paslaugų procesą ir stengiasi jį tobulinti?
6. Ar kolegija organizuoja viešus seminarus ir darbuotojų kompetencijų mokymus?
7. Ar kolegijos dėstytojai siekia motyvuoti studentus išnaudoti visas savo galimybes?
8. Ar kolegijos dėstytojai skatina studentus klausti, pranešti apie sunkumus ar reikšti savo mintis?
9. Ar kolegija skatina kolektyvą bendradarbiauti ir susivienyti vienam bendram tikslui?
10. Ar kolegija skatina darbuotojus bei studentus šūkiais, kalbomis?
11. Ar kolegija siekia įvykdyti daug tikslų ar orientuojasi į kelis pagrindinius tikslus?
12. Ar kolegija skatina studentų savarankiškumą paskatų sistemomis ar orientuojasi į bendradarbiavimą, sprendžia studentų problemas?
13. Ar kolegija suteikia dėstytojams kokybės lavinimo mokymus?
14. Ar kolegijoje vyksta renginiai, kurių metu yra suburiamas visas įmonės kolektyvas vienam tikslui?