Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų socialinio-emocinio mikroklimato tyrimas (anketa tėvams)

Kviečiame Jus dalyvauti Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų socialinio-emocinio mikroklimato tyrime, kurį vykdo Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkės. Tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti bendruomenės santykius ir ikimokyklinių įstaigų fizinį bei emocinį saugumą, vykdomas Kauno rajono Švietimo centro užsakymu.

Apklausa yra anoniminė, joje pateikiamai anketai užpildyti reikės 20-25 min. Tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami tik šio tyrimo tikslais.

AČIŪ Jums už tyrimui skiriamą laiką!

Jei atsakėte "kita", įrašykite
senele
Kita
Darbuotoja darželyje
meninio (muzika) ugdymo pedagogas
Kita