Userjulija.judina3
Results81
Vieša
Pranešti

Kauno miesto muziejaus tikslinių auditorijų tyrimas

Apklausa yra skirta atlikti Kauno miesto muziejaus auditorijų tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kokios įtakos muziejų veikla turi auditorijų plėtrai ir kokie komunikacijos kanalai yra efektyviausi. Dabartinės situacijos analizei ir gerinimui reikalingi Jūsų atsakymai. Apklausos rezultatai nebus skelbiami viešai. Dėkojame už skirtą laiką ir atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar lankotės muziejuose?
Kiek kartų per metus vidutiniškai aplankote kurį nors užsienio ar Lietuvos muziejų?
Kuriuos muziejus mieliau renkatės?
Kodėl renkatės užsienio / Lietuvos muziejus?
Kokiu tikslu dažniausiai lankotės muziejuose? Jei nesilankote, tai kodėl?
Kokius muziejus dažniausiai lankote?
Ar Jums teko lankytis Kauno miesto muziejuje?
Kurią (-ias) iš pateiktų Kauno miesto muziejaus ekspozicijų esate lankę?
Kada paskutinį kartą lankėtės Kauno miesto muziejuje?
Jūsų lankymosi priežastis?
Ar pastebėjote trūkumų esamose Kauno miesto muziejaus ekspozicijose, jei taip tai kokių?
Ar teko lankytis Kauno miesto muziejaus organizuotose parodose muziejuje ir už jo ribų, jei taip, tai kokiose?
Kokia paroda paliko didžiausią įspūdį? Kodėl?
Ar Kauno miesto muziejaus parengtų parodų temos atitiko tai, kas Jums aktualu?
Kaip sužinojote apie Kauno miesto muziejuje organizuojamas parodas?
Ar eitumėte dar kartą į Kauno miesto muziejaus parengtą parodą?
Ko Jums trūksta, kad muziejaus parodos / ekspozicijos būtų patrauklesnės?
Ar naudojatės Kauno miesto muziejaus interneto svetainės www.kaunomuziejus.lt teikiama paslauga „Virtualios parodos“?
Kokiais kriterijais remdamiesi pasirenkate, kurį muziejų aplankysite?
Kaip vertinate Kauno miesto muziejaus ekspozicijų kokybę? (Praleiskite, jei nesilankėte šiose ekspozicijose)
PuikiGeraPatenkinamaPrasta
Kauno Rotušės rūsio ekspozicija
Kauno pilies ekspozicija
Kipro Petrausko memorialinis butas
Juozo Gruodžio memorialinis namas ir ekspozicija „Mano darbas taurus“
Lietuvių tautinės muzikos istorijos ekspozicija
Didinant Kauno miesto muziejaus ekspozicijų patrauklumą reikėtų:
Koks mokestis būtų tinkamas už vienos iš Kauno miesto muziejaus ekspozicijų lankymą?
Jūsų amžius
Jūsų lytis
Jūsų užimtumas