Kauno miesto kultūrinio turizmo išteklių pritaikymo galimybes.

Gerb. Respondente,
Panevėžio kolegijos Turizmo ir laisvalaikio vadybos 4 kurso studentas vykdo tyrimą, kurio
tikslas – ištirti Kauno miesto kultūrinio turizmo išteklių pritaikymo galimybes.
Apklausos duomenys bus panaudoti rašant baigiamąjį profesinio bakalauro darbą.
Prašau sąžiningai atsakyti į kiekvieną klausimą bei užpildyti visą anketą , nes tai padidins
tyrimo rezultatų tikslumą. Anketa yra anoniminė. Todėl galite atsakinėti atvirai.

16. Kokios pagrindinės problemos vyrauja kultūrinio turizmo vystyme? (Įrašykite)
Nėr iniciatorių
Neturiu nuomonės.
Nėra renginių
Nėr problemų
Nėra ką lankyti
Kultūriniai paveldai neprižiūrėti
Nemoka pateikti turistui
Trūksta pramogų, nėra turistų pritraukimo
Daug apleistų kultūrinių paveldų.
Kultūros nepuoselėjimas
Nežinau.
Objektų stygius.
Vietų trūkumas.
Nežinau