Kauno miesto kultūrinio turizmo išteklių pritaikymo galimybes.

Gerb. Respondente,
Panevėžio kolegijos Turizmo ir laisvalaikio vadybos 4 kurso studentas vykdo tyrimą, kurio
tikslas – ištirti Kauno miesto kultūrinio turizmo išteklių pritaikymo galimybes.
Apklausos duomenys bus panaudoti rašant baigiamąjį profesinio bakalauro darbą.
Prašau sąžiningai atsakyti į kiekvieną klausimą bei užpildyti visą anketą , nes tai padidins
tyrimo rezultatų tikslumą. Anketa yra anoniminė. Todėl galite atsakinėti atvirai.

15. Ką iš Kauno kultūrinio paveldo rekomenduotumėte turistams iš kitų miestų, užsienio šalių? (Įrašykite)
Visas miestas gražus
Nerekomenduočiau
Nežinau
Kauno Marių regioninis parkas
Laisvės alėja
Fortai
Muziejų eksponatus, kaip karo ir pnš.
Kauno pilį
Nežinau
Įvairius muziejus kur surinkta įvairi ekspozicija
Visa lietuva tokia pati
Pasivaikščioti laisvės alėja.
Vilniaus gatvę.
9 fortą.
Kauno pilis, saboras,