Kauno miesto kultūrinio turizmo išteklių pritaikymo galimybes.

Gerb. Respondente,
Panevėžio kolegijos Turizmo ir laisvalaikio vadybos 4 kurso studentas vykdo tyrimą, kurio
tikslas – ištirti Kauno miesto kultūrinio turizmo išteklių pritaikymo galimybes.
Apklausos duomenys bus panaudoti rašant baigiamąjį profesinio bakalauro darbą.
Prašau sąžiningai atsakyti į kiekvieną klausimą bei užpildyti visą anketą , nes tai padidins
tyrimo rezultatų tikslumą. Anketa yra anoniminė. Todėl galite atsakinėti atvirai.

14. Kokios asociacijos Jums kyla su žodžiu „Kultūrinis turizmas“? (įrašykite)
Nekyla
Istorija
Kasinėjimai, archelogija
Istorija
Gamtos paveldas
Muziejai
Su šalies kultūriniu paveldu
Paveldas
Istorija
Įvairūs seni palikti istoriniai paveldai, kurie reprezentuoja vietovę
Lietuva
Mokslaa, archeologija, kasinėjimai, laidos, muziejai, parodos
Asocijuojasi su praeities kartom.
Kultūra
Muziejus