Kaip gerai galiu vertinti?

Jei tau būtų duotas peilis ir pasakyta, jog kažkas turi mirti. Tavo pasirinkimas būtų.

  1. Nė vienas
  2. niekas
  3. Niekas
  4. tai jau būtinoji gintis-pusiausvyra -
  5. Niekas neturėtų mirti
  6. Nemanau, kad pajėgčiau ką nors nužudyti.