Kaimo turizmo veiklos plėtros galimybės Zarasų rajone

Gerb. respondente,

    Aš, Darius Šileikis, Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentas, bakalauro baigiamajam darbui atlieku tyrimą tema " Kaimo turizmo veiklos plėtros galimybės Zarasų rajone". Prašome atsakyti į šios anketos klausimus, kurie bus naudojami tik studijų tikslams. Anketa yra anoniminė. Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymą pažymėkite arba, kur yra nurodyta, įrašykite savo atsakymą.

Dėkoju už atsakymus!

14. Kas Jus paskatintų dažniau naudotis kaimo turizmo paslaugomis? (galite pažymėti kelis atsakymų variantus)
Tinkamas oras
Žiemos pramogos
h
4
Nereikia nieko paskatinimui, nesilankysiu nei rečiau, nei dažniau, visko pakanka.
Turėjimas daugiau laiko
Kadangi labai retai naudojuosi,viskas tinka kaip yra
Geresnė infrastruktūra
darbas, nepririšantis prie gyvenamosios vietos :))