Kaimo turizmo veiklos plėtros galimybės Zarasų rajone

Gerb. respondente,

    Aš, Darius Šileikis, Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentas, bakalauro baigiamajam darbui atlieku tyrimą tema " Kaimo turizmo veiklos plėtros galimybės Zarasų rajone". Prašome atsakyti į šios anketos klausimus, kurie bus naudojami tik studijų tikslams. Anketa yra anoniminė. Jūsų nuomonę atitinkantį atsakymą pažymėkite arba, kur yra nurodyta, įrašykite savo atsakymą.

Dėkoju už atsakymus!

5. Jūsų socialinė padėtis:
Pensininkė
Melžėja
Pensininkas
Pensininkas
Valstybės tarnautojas
Valstybės tarnautojas
vyr.specialistas
Darbuotojas/bedarbis
Dirbanti studentė (maagistras)
Darbuotojas ir mini verslininkas
Vaiko prieziuros atostogose