Kaimo turizmo veiklos plėtros galimybės Zarasų rajone

21. Kokiomis veiklomis ir laisvalaikio praleidimo būdais dažniausiai naudojatės? (galite pažymėti kelis atsakymų variantus)

  1. RAMYBE
  2. h
  3. 6
  4. intelektualine veikla