Kaimo turizmo veiklos plėtros galimybės Zarasų rajone

5. Jūsų socialinė padėtis:

  1. Pensininkė
  2. Melžėja
  3. Pensininkas
  4. Pensininkas
  5. Valstybės tarnautojas
  6. Valstybės tarnautojas
  7. vyr.specialistas
  8. Darbuotojas/bedarbis
  9. Dirbanti studentė (maagistras)
  10. Darbuotojas ir mini verslininkas