Kaimo turizmo veiklos plėtros galimybės Zarasų rajone

5. Jūsų socialinė padėtis:

 1. Pensininkė
 2. Melžėja
 3. Pensininkas
 4. Pensininkas
 5. Valstybės tarnautojas
 6. Valstybės tarnautojas
 7. vyr.specialistas
 8. Darbuotojas/bedarbis
 9. Dirbanti studentė (maagistras)
 10. Darbuotojas ir mini verslininkas
 11. Vaiko prieziuros atostogose