UserJuodadaiva
Vieša
Pranešti

Kaimiškų vietovių pedagogų inovatyvus elgesys: pasidalytosios lyderystės aspektas

Laba diena,

 

Esu Daiva Juodelienė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo vadybos ir lyderystės programos studentė. Rašau baigiamąjį magistro darbą tema ,,Kaimiškų vietovių pedagogų inovatyvus elgesys: pasidalytosios lyderystės aspektas“ ir atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išanalizuoti pasidalytosios lyderystės sąsajas su inovatyviu pedagogų elgesiu kaimiškose vietovėse. Būsiu dėkinga, jeigu sutiksite sudalyvauti šiame tyrime. Ši anketa yra anoniminė. Tyrimo dalyvių konfidencialumas yra garantuojamas. Šiuo tyrimu surinkti duomenys bus naudojami tik mano baigiamajame darbe.

 

Pasirinkite vieną jūsų nuomonę labiausiai atspindintį atsakymą ir jį pažymėkite X.

1. Įvertinkite žemiau lentelėje esančius teiginius apie darbą jūsų ugdymo įstaigoje.Privalomas
Teiginius įvertinkite balais nuo 1 iki 6, kur 1 reiškia, kad visiškai nesutinkate su teiginiu, o 6 - visiškai sutinkate su teiginiu apie darbą jūsų organizacijoje.
1 visiškai nesutinku2 nesutinku3 labiau nesutinku, nei sutinku4 labiau sutinku, nei nesutinku5 sutinku6 visiškai sutinku
1.1. Mes aiškiai pasiskirstome užduotis komandoje.
1.2. Mes aiškiai išsakome savo lūkesčius visai komandai.
1.3. Mes teikiame vieni kitiems informaciją, susijusią su darbu.
1.4. Užtikriname, kad visi komandos nariai žinotų savo atliekamas užduotis.
1.5. Mes, kaip komanda, stebime tikslo pasiekimą.
1.6. Mes skiriame pakankamai laiko spręsti vienas kito rūpesčius.
1.7. Kaip komanda, mes pripažįstame savo pranašumą.
1.8. Mes skatiname komandos vienybę.
1.9. Mes palaikome vieni kitus spręsdami konfliktus komandoje.
1.10. Būdami komanda, niekada neapvilsime vienas kito.
1.11. Mes padedame vienas kitam teisingai suprasti vykstančius procesus mūsų komandoje.
l.12 Mes, kaip komanda, padedame vieni kitiems mokytis iš praeities įvykių.
1.13. Mes, kaip komanda, padedame vieni kitiems teisingai suprasti dabartinius įvykius.
1.14. Mes, kaip komanda, galime įkvėpti vienas kitą idėjoms.
1.15. Mes, kaip komanda, palaikome vieni kitus įgyvendindami idėjas.
1.16. Mes naudojamės asmeniniais ryšiais, kad pagerintumėm savo komandos darbą
1.17. Mes garantuojame, kad mūsų komanda imsis visų reikalingų priemonių užduočiai atlikti
1.18. Mes, kaip komanda, padedame vieni kitiems užmegzti ryšius.
1.19. Mes užmezgame ryšius su vertingais žmonėmis savo komandai
1.20. Kaip komanda esame atviri išorinei pagalbai iškilus vidinėms komandos problemoms.
2. Įvertinkite, kiek sutinkate su teiginiais apie jūsų elgesį darbe.Privalomas
Teiginius įvertinkite balais nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia, kad visiškai nesutinkate su teiginiu, o 5 - visiškai sutinkate su teiginiu.
1 visiškai nesutinku2 nesutinku3 Nei sutinku nei nesutinku4 sutinku5 visiškai sutinku
2.1. Aš skiriu dėmesio klausimams, kurie nėra mano kasdieninio darbo dalis.
2.2. Aš ieškau galimybių kaip pagerinti dalykus.
2.3. Aš apsvarstau inovatyvias galimybes ir idėjas.
2.4. Aš dažnai svarstau kaip viską galima būtų patobulinti.
2.5. Aš išbandau naujus produktus ir paslaugas.
2.6. Aš ieškau naujų darbo metodų, technikų ar priemonių.
2.7. Aš generuoju originalius problemų sprendimus.
2.8. Aš kuriu naujas idėjas.
2.9. Aš randu naujų būdų, kaip atlikti užduotis.
2.10. Aš gaunu pritarimą mano naujoms idėjoms.
2.11. Aš pritariu naujoviškoms idėjoms.
2.12. Aš įkvėpiu vadovus būti entuziastiškai nusiteikusiems novatoriškoms idėjoms.
2.13. Aš bandau žmones įtikinti palaikyti naujas ir inovatyvias idėjas.
2.14. Aš paverčiu inovatyvias idėjas naudingomis praktikomis.
2.15. Aš sistemingai diegiu novatoriškas idėjas darbo praktikoje.
2.16. Aš prisidedu prie naujų idėjų įgyvendinimo.
2.17. Aš dedu pastangas, kad sukurčiau naujus dalykus.
3. Jūsų ugdymo įstaigos sektorius:Privalomas
4. Jūsų ugdymo įstaigos dydis:Privalomas
.5. Jūsų amžius:Privalomas
6.Jūsų lytis:Privalomas
7. Jūsų šeimyninė padėtis:Privalomas
8. Jūsų darbo stažas ugdymo įstaigoje:Privalomas
8. Jūsų darbo stažas ugdymo įstaigoje:Privalomas
9. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
10. Jūsų kvalifikacija:Privalomas