Uservaivuleee
Vieša
Pranešti

Ką žinote apie nevyriausybines organizacijas?

Sveiki! Bakalauro darbui yra atliekamas sociologinis tyrimas, kuriuo siekiama ištirti visuomenės nuomonę apie NVO (nevyriausybines organizacijas) didesnį dėmesį skiriant viešąjai įstaigai, kuri yra viena iš pagrindinių nevyriausybinių organizacijų teisinių formų Lietuvoje
1.Jūsų amžiaus grupė:Privalomas
2. Kas Jūsų manymu yra NVO (nevyriausybinės organizacijos)?
jei nežinote tiesiog parašykite ,,nežinau"
3. Kokias žinote nevyriausybines organizacijas?Privalomas
jei nežinote tiesiog parašykite ,,nežinau"
4. Kokioms iš išvardintų veiklų užsiima NVO:Privalomas
5. Kokią žinote viešają įstaigą?Privalomas
jei nežinote jokios tai parašykite ,,nežinau"
6. Kaip manote su kokia didžiausia problema susiduria viešosios įstaigos:Privalomas
7. Ar pervestumėte 2 %savo pajamų mokesčio viešosioms įstaigoms?Privalomas
8. Dėl kokių priežasčių nepervestumėte pajamų mokesčio viešosioms įstaigoms?Privalomas
9. Ar sutinkate su šiais teiginiais ?Privalomas
4- visiškai sutinku3- sutinku2- nesutinku1- visiškai nesutinku
sėkmingam viešosios įstaigos veikimui didesnės įtakos turi geras lyderis nei finansavimas
nesudarydami palankių veiklos finansavimo sąlygų lietuvos įstatymai ir vykdoma politika neskatina viešųjų įstaigų veiklos
viešosios įstaigos nereikalingos
10. Ar sutinkate, kad valstybė (arba kartu su savivaldybe) būtų steigiamos viešosios įstaigos vienintelis dalininkasPrivalomas
11. Ar tikslinga valstybei likti viešosos įstaigos dalininkuPrivalomas
12. Ar Lietuvoje yra sudarytos pakankamos prielaidos viešajam sektoriui bendradarbiauti su privačiu (VPSP), o viešojo sektoriaus išteklius naudoti efektyviai, ekonomiškai bei rezultatyviai ?Privalomas
13. Ar tikslinga, kad teisės aktuose būtų apibrėžta VPSP samprata, nustatytos VPSP formos (rūšys) ir kiekvienos jų sudarymas bei vykdymas būtų teisiškai reglamentuotas?Privalomas
14. Ar tikslinga Lietuvoje paskirti centrinės vykdomosios valdžios instituciją, kuri teiktų pagalbą rengiant ir įgyvendinant koncesijų sutartis?Privalomas
15. Kokios dalyvavimo visuomenėje veikloje formos jums yra priimtiniausios:Privalomas
16. Viešosios įstaigos yra nesvarbios, nes visuomenines paslaugas turi teikti tik valstybe:Privalomas
17. Viešoji įstaiga gali būti patraukli tik dėl to, jog ji apskritai veikia ir viešai skelbia savo veiklos pasiekimusPrivalomas